Нашите отдели:
Плетене
Конфекция
Мостриране
Контрол на качеството

Производство

РОСИЦА АД е водещ производител на плетива в България. Компанията е основана в 1960. От 1996 тя е акционерно дружество със 100% частна собственост на капитала. 

Нашите знания и експертиза обхващат пълен производствен цикъл на плетени изделия: мостриране, изработка на прототип, плетене, пране, конфекция, гладене, контрол на качеството, етикетиране и опаковане.

В завода в Севлиево, произвеждаме широка гама от пуловери, жилетки, аксесоари и домашен текстил. Производството е оборудване с 50 плетачни машини STOLL от гейдж 5 до 14. В конфекцията разполагаме с 80 шивашки машини. Във фирмата работят 150 служители, основно ангажирани в производствената дейност. Доставяме най-добрите продукти, изработени основно от италиански прежди.

Производство

РОСИЦА АД е водещ производител на плетива в България. Компанията е основана в 1960. От 1996 тя е акционерно дружество със 100% частна собственост на капитала. 

Нашите знания и експертиза обхващат пълен производствен цикъл на плетени изделия: мостриране, изработка на прототип, плетене, пране, конфекция, гладене, контрол на качеството, етикетиране и опаковане.

В завода в Севлиево, произвеждаме широка гама от пуловери, жилетки, аксесоари и домашен текстил. Производството е оборудване с 50 плетачни машини STOLL от гейдж 5 до 14. В конфекцията разполагаме с 80 шивашки машини. Във фирмата работят 150 служители, основно ангажирани в производствената дейност. Доставяме най-добрите продукти, изработени основно от италиански прежди.